dansgroep lange wapper*
© Dansgroep Lange Wapper Antwerpen
Onze dansgroep is een groep van een zestigtal enthousiaste mensen die de streekeigen dansen en muziek een meer dan warm hart toedragen. Gesticht in 1958 neemt de vereniging sedert vele jaren een bijzondere plaats in onder de folkloregroepen uit het nederlandssprekend deel van België. Naast het verstrekken van een specifieke volksdansopleiding, waarbij de studie van de oorsprong en de betekenis van de oude dansen niet vergeten wordt, is de groep vooral actief op het gebied van het opzoeken en het verzamelen van het oude dansmateriaal. In hoofdzaak brengt Lange Wapper dansen uit Brabant en de Kempen. Juist in deze twee streken is de volksdans het best bewaard gebleven. Gedanst wordt voornamelijk in de kledij van de doorsnee Antwerpse stadsbewoner van rond 1820. Typisch is de "polder-" of "trekmuts" van de vrouwen, alsook haar kapmantels. De Traditionele Zwaarddans is een reconstructie door Renaat Van Craenenbroeck van de oude zwaarddansen die werden uitgevoerd in onze Vlaamse steden en dorpen van de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Trouw aan onze traditie wordt deze zwaarddans enkel uitgevoerd met Halfvasten aan de kathedraal van Antwerpen.
lange wapper*
Onze dansgroep is een groep van een zestigtal enthousiaste mensen die de streekeigen dansen en muziek een meer dan warm hart toedragen. Gesticht in 1958 neemt de vereniging sedert vele jaren een bijzondere plaats in onder de folkloregroepen uit het nederlandssprekend deel van België. Naast het verstrekken van een specifieke volksdansopleiding, waarbij de studie van de oorsprong en de betekenis van de oude dansen niet vergeten wordt, is de groep vooral actief op het gebied van het opzoeken en het verzamelen van het oude dansmateriaal. In hoofdzaak brengt Lange Wapper dansen uit Brabant en de Kempen. Juist in deze twee streken is de volksdans het best bewaard gebleven. Gedanst wordt voornamelijk in de kledij van de doorsnee Antwerpse stadsbewoner van rond 1820. Typisch is de "polder-" of "trekmuts" van de vrouwen, alsook haar kapmantels. De Traditionele Zwaarddans is een reconstructie door Renaat Van Craenenbroeck van de oude zwaarddansen die werden uitgevoerd in onze Vlaamse steden en dorpen van de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Trouw aan onze traditie wordt deze zwaarddans enkel uitgevoerd met Halfvasten aan de kathedraal van Antwerpen.